โปรโมชั่น Shopee ส่งฟรี

โปรโมชั่น : Shopee การส่งห้องเย็น (Seller own fleet)

1.ส่วนลด 100 บาท ซื้อขั้นต่ํา 50 บาท เหลือค่าส่ง 99 บาท/กล่อง (ปกติค่าจัดส่ง 199 บาท )
2.จัดส่งห้องเย็นฟรีเมื่อซื้อขั้นต่ํา 690 บาท (ปกติค่าจัดส่ง 199 บาท )

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึง 10 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการจำหน่าย : Shopee การส่งห้องเย็น (Seller own fleet)

เงื่อนไขโปรโมชั่น :
1.โปรโมชั่น Shopee การส่งห้องเย็น (Seller own fleet) รับส่วนลด 100 บาท ซื้อขั้นต่ํา 50 บาท หรือ จัดส่งห้องเย็นฟรีเมื่อซื้อขั้นต่ํา 690 บาท (ปกติค่าจัดส่ง 199 บาท ) เฉพาะการสั่งผ่าน Shopee ส่งห้องเย็น ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2565 ถึง 10 พฤษภาคม 2565
2.ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนูในราคาที่ถูกกว่า เท่ากันหรือสูงกว่า หรือใช้ส่วนลดอื่นๆ เช่น สมาชิกกาโตว์ เฮ้าส์ VIP2022, E-VIP2022 ลดเพิ่มเติมได้
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า