เปิดตัวพันธมิตรใหม่ “กาโตว์ เฮ้าส์” ร่วมมือ “บางจาก”