Husan Big sale

โปรโมชั่น : สำหรับลูกค้าบริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด
ที่มาซื้อสินค้าในงาน Husan Big Sale ครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ สามารถเลือกรับได้ 1 สิทธิ์ ดังนี้

สิทธิ์ที่ 1. ซื้อสินค้างาน Husan Summer Sale ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อขนมปัง, เค้กชิ้น, เค้กก้อน, คุกกี้, เครื่องดื่ม ลด 15% (สามารถซื้อทันทีหรือเป็นการสั่งพรีออเดอร์)
สิทธิ์ที่ 2. ซื้อสินค้างาน Husan Summer Sale ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์แลกซื้อเค้กชิ้น 1 ฟรี 1 (ชิ้นที่แถมเป็นชิ้นที่มีราคาถูกกว่า, ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์) (สามารถซื้อทันทีหรือเป็นการสั่งพรีออเดอร์)
สิทธิ์ที่ 3. ซื้อสินค้างาน Husan Summer Sale ครบ 1,000 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ พรีออเดอร์เค้กขนาด 5” (เค้กช็อกฯนมสดพลัส, เค้กสามรสนมสดพลัส, เค้กมัทฉะมูสนมสด, เค้กบานอฟฟี่นมสดพลัส) ราคา 299 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 9 เมษายน 2565
(รับเค้ก/ขนมปังได้ถึง 30 เม.ย.65 เฉพาะการรับที่สาขาบางกรวยเท่านั้น)

ช่องทางการขาย : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ เฉพาะ สาขาบางกรวย เท่านั้น (สามารถสั่งซื้อได้ทั้งแบบ Walk-in และ Pre-order)

เมนูที่ร่วมรายการ:
1.เมนูขนมปัง / เค้กชิ้น / เค้กก้อน / โรล / เครื่องดื่ม ทุกชนิดที่มีขายที่สาขาบางกรวย
2.เมนูเค้ก 5” สำหรับพรีออเดอร์ในราคา 299 บาท ได้แก่ เค้กช็อกฯนมสดพลัส 1654, เค้กสามรสนมสดพลัส 1655, เค้กมัทฉะมูสนมสด 1672 และเค้กบานอฟฟี่นมสดพลัส 1671

เงื่อนไขโปรโมชั่น : 
- ลูกค้าบริษัท ฟูซันอินดัสเตรียล จำกัด ที่มาซื้อสินค้างาน Husan Summer Sale ครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ สามารถเลือกรับ 1 สิทธิ์โปรโมชั่นจากกาโตว์ เฮ้าส์ สาขาบางกรวย ได้จาก 3 สิทธิ์ที่กำหนด
- ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จทุกครั้งเมื่อมารับสิทธิ์
- 1 ใบเสร็จ สามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อวันเท่านั้น และต้องเป็นใบเสร็จของวันนั้นๆ เพื่อรับสิทธิ์
- สิทธิ์โปรโมชั่นสิทธิ์ที่ 1-2 สามารถซื้อทันทีหรือพรีออเดอร์ได้ สิทธิ์ที่ 3 เป็นการพรีออเดอร์เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ส่วนลดสมาชิกกาโตว์ เฮ้าส์ (VIP2022, E-VIP2022) ลดเพิ่มเติมได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้