ซื้อชิ้นที่ 3 ลด 50%

โปรโมชั่น : ซื้อชิ้นที่ 3 ลด 50%
ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.2565 ถึง 6 มี.ค.2565
ช่องทางการขาย : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขารพ.จุฬาฯ (เช็คสาขาได้ที่ www.gateauxhouse.co.th/Branch)
เงื่อนไขโปรโมชั่น :
1.โปรโมชั่น ซื้อขนมชิ้นที่ 3 ลด 50% สามารถซื้อได้ที่ร้านกาโตว์เฮ้าส์ทุกสาขา ยกเว้นสาขารพ.จุฬาฯ (เช็คสาขาได้ที่ www.gateauxhouse.co.th/Branch) ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.65 ถึง 6 มี.ค.65
2.เมนูที่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ เมนูหมวดขนมปัง, คุกกี้, เค้กชิ้น, เค้กก้อน, โรล (ทุกผลิตภัณฑ์ที่มีขายที่สาขา) ไม่รวมเมนูหมวดเครื่องดื่มทั้งหมด
3.การคิดราคาสินค้าโปรโมชั่น ทางร้านจะคิดราคาส่วนลด 50% จากเมนูที่มีราคาที่ถูกที่สุดของบิลนั้นๆ โดย 2 ชิ้นแรกคิดในราคาปกติ เช่น การซื้อ 3 ชิ้น จะคิดส่วนลดจากชิ้นที่มีราคาถูกที่สุดจาก 3 ชิ้น, การซื้อ 6 ชิ้นจะคิดส่วนลดจากชิ้นที่มีราคาถูกที่สุดจาก 6 ชิ้น คือ ชิ้นที่ 5 และ 6 ที่มีราคาถูกที่สุด) หากมีชิ้นเกิน เช่น ชิ้นที่ 4 หรือ 5 จะเป็นชิ้นที่คิดราคาปกติ
4.ไม่สามารถใช้ส่วนลดเพิ่มเติมได้เช่น ส่วนลดสมาชิกกาโตว์เฮ้าส์ E-VIP2022, VIP2022 หรือส่วนลดจากโปรโมชั่นอื่นๆ แต่สามารถสะสมแต้มจากสมาชิกกาโตว์เฮ้าส์ E-VIP2022, VIP2022 ได้ตามปกติ
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า