โปรโมชั่นพิเศษ

โปรโมชั่น : โปรโมชั่น 3 ฟรี 3 , 2 ฟรี 1

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 (หรือจนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง)

ช่องทางการขาย ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา รพ.จุฬาฯ (เช็คสาขาได้ที่ www.gateauxhouse.co.th/Branch)

เวลาเริ่มโปรโมชั่น ก่อนร้านปิด 2 ชั่วโมง (เช็คเวลาการเปิด-ปิดสาขาได้ที่ www.gateauxhouse.co.th/Branch)

เงื่อนไขโปรโมชั่น:

1.โปรโมชั่นซื้อ 3 ฟรี 3 หรือ ซื้อ 2 ฟรี 1 สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา รพ.จุฬาฯ (เช็คสาขาได้ที่ www.gateauxhouse.co.th/Branch)

2.โปรโมชั่นซื้อ 3 ฟรี 3 หรือ ซื้อ 2 ฟรี 1 สามารถใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ์ต่อ 1 บิลเท่านั้น เวลาที่สามารถใช้สิทธิ์สามารถเช็คได้จาก www.gateauxhouse.co.th/Branch

3.โปรโมชั่นซื้อ 3 ฟรี 3 หรือ ซื้อ 2 ฟรี 1 สามารถใช้สิทธิ์ซื้อเมนูขนมหมวด ขนมปัง, เค้ก(ชิ้น), เค้ก(ก้อน), คุกกี้และโรล โดยคิดเมนูฟรี(แถม)จากเมนูที่มีราคาที่ถูกที่สุดของบิลนั้นๆ เช่น ซื้อ 3 ฟรี 3 เมนูปังหมูหยองน้ำสลัด ชิ้นละ 47 บาท 2 ชิ้น, ปังเนยสด ชิ้นละ 34 บาท 2 ชิ้นและปังช็อกฯ ชิ้นละ 43 บาท 2 ชิ้น จะเมนูฟรี(แถม) คือ เมนูปังช็อกฯ 1 ชิ้นและปังเนยสด 2 ชิ้น

4.โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ส่วนลดสมาชิก E-VIP2022, VIP2022, ส่วนลดจากการ Co-promotion ฯลฯ

5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า