เค้กชิ้น 2 ชิ้น 129 บาท

โปรโมชั่น : เค้กชิ้น 2 ชิ้น 129 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565
ช่องทางการขาย : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬาฯ
เค้กชิ้นที่ร่วมรายการ : 

1.เค้กช็อกฯนมสด ราคาปกติ 67 บาท
2.เดซี่เค้ก  ราคาปกติ 57 บาท
3.เค้กนมสดสามรส ราคาปกติ 69 บาท
4.เค้กวนิลา ราคาปกติ 57 บาท
5.เค้กกาแฟ ราคาปกติ 59 บาท
เงื่อนไขโปรโมชั่น :
1.โปรโมชั่น Sweetest Cakes ซื้อเค้กชิ้น 2 ชิ้น ราคาพิเศษ 129 บาท เค้กชิ้นที่ร่วมรายการ ได้แก่ เค้กเค้กช็อกฯนมสด ราคา 69 บาท, เดซี่เค้ก ราคา 59 บาท, เค้กนมสดสามรส 69 บาท, เค้กกาแฟ 59 บาท และเค้กวนิลา 57 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.65 ถึง 31 ม.ค.65
2.โปรโมชั่นนี้ เฉพาะการซื้อที่กาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขารพ.จุฬาฯ, การสั่งผ่าน Delivery application (Grabfood, Lineman, Foodpanda และ Robinhood)
3.ไม่สามารถเปลี่ยนรายการเค้ก หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้สิทธิ์สมาชิก E-VIP2022, VIP2022 ลดเพิ่มเติม แต่สามารถสะสมแต้มได้ตามปกติ
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า