คอมโบเซ็ทอิ่มคุ้ม1+2

โปรโมชั่น : คอมโบเซ็ทอิ่มคุ้ม 1+2
ระยะเวลา : วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2564
สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา
เมนูที่ร่วมรายการ :

1.ปังหมูหยองน้ำสลัด รหัส 1003 ราคา 38 บาท
2.มินิเบคอนบัน รหัส 1068 ราคา 40 บาท
3.ทวิสเตอร์ซอสเซสบัน รหัส 1069 ราคา 40 บาท
4.ปังแซนวิช รหัส 1043 ราคา 42 บาท
5.เครปกล้วยหอม รหัส 1255 ราคา 44 บาท
6.ครัวซองต์ รหัส 1102 ราคา 36 บาท
7.โรลวนิลา รหัส 1207 ราคา 34 บาท
8.โรลกาแฟ รหัส 1211 ราคา 34 บาท
9.โรลใบเตย รหัส 1237 ราคา 34 บาท
10.โรลส้มวาเลนเซีย รหัส 1226 ราคา 34 บาท

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

1.โปรโมชั่น คอมโบเซ็ทอิ่มคุ้ม 1+2 เลือกจัดเซ็ทปังหมูหยองน้ำสลัด 1 ชิ้น กับเมนูดังต่อไปนี้อีก 2 ชิ้น มินิเบคอนบัน, ทวิสเตอร์ซอสเซสบัน, ปังแซนวิช, เครปกล้วยหอม, ครัวซองต์, โรลวนิลา, โรลกาแฟ, โรลใบเตย, โรลส้มวาเลนเซีย ในราคา 105 บาท ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้นรพ.จุฬา ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 ถึง 30 เม.ย.64

2.ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนูในราคาที่ถูกกว่า เท่ากันหรือสูงกว่า หรือใช้ส่วนลดอื่นๆ เช่น สมาชิกกาโตว์ เฮ้าส์  VIP2021 และ E-VIP-2021 ลดเพิ่มเติมได้

3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า