ครัวซองต์และครัวซองต์แฮมชีส 2 ชิ้น 59 บาท

โปรโมชั่น : ครัวซองต์และครัวซองต์แฮมชีส 2 ชิ้น 59 บาท (จากปกติ 72 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 12 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

  1. โปรโมชั่น ซื้อครัวซองต์และครัวซองต์แฮมชีส (สามารถคละได้) 2 ชิ้น 59 บาท จากราคาปกติ 72 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา
  2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนูในราคาที่ถูกกว่า เท่ากันหรือสูงกว่า หรือใช้ส่วนลดอื่นๆ เช่นบัตรสมาชิก E-VIP2020, VIP2020 เพิ่มเติมได้
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับการสั่งแบบเดลิเวอรี่
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า