ฟรี E-VIP2021

โปรโมชั่น : 1.ลูกค้าที่เคยเป็นสมาชิก E-VIP2020 ซื้อขนมครบ 199 บาทขึ้นไปต่อบิล ต่ออายุสมาชิก E-VIP2021 ฟรี และเค้กฟรี 1 ชิ้น
2.ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก E-VIP2020 ซื้อขนมครบ 229 บาทขึ้นไปต่อบิล รับฟรีสมาชิก E-VIP2021 จำนวน 1 แอคเค้าท์ และเค้กฟรี 1 ชิ้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา รพ.จุฬาฯ

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.รับสิทธิ์การเป็นสมาชิก E-VIP2021 ฟรี 1 แอคเค้าท์ มูลค่า 99 บาท และ เค้กชิ้นฟรี 1 ชิ้น เมื่อซื้อขนมครบ 199 บาทขึ้นไปต่อบิล (สำหรับลูกค้า E-VIP2020) หรือซื้อขนมครบ 229 บาทขึ้นไปต่อบิล (ลูกค้าทั่วไป) ที่กาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา รพ.จุฬาฯ
2.เค้กชิ้นฟรี 1 ชิ้น มูลค่าไม่เกิน 64 บาทที่ร่วมรายการ ได้แก่ เค้กนมสดสามรส 64 บาท, เค้กช็อกฯนมสด 62 บาท, เค้กส้มวาเลนเซีย 52 บาท, เค้กกาแฟ 56 บาท, เค้กวนิลา 54 บาท และเดซี่เค้ก 52 บาท (รับทันที)
3.ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า