ฟรี บัตร VIP2021

โปรโมชั่น : ซื้อขนมครบ 259 บาทขึ้นไปต่อบิล รับฟรี บัตรสมาชิก VIP2021 มูลค่า 129 บาท และเค้ก 1 ชิ้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สาขาที่ร่วมรายการ : ทุกสาขา ยกเว้น สาขา รพ.จุฬาฯ

ของแถมที่ได้รับ :

1. บัตรสมาชิก VIP2021 มูลค่า 129 บาท จำนวน 1 ใบ

2.เค้กชิ้น 1 ชิ้น มูลค่าไม่เกิน 64 บาท (เค้กนมสดสามรส 64 บาท, เค้กช็อกฯนมสด 62 บาท, เค้กส้มวาเลนเซีย 52 บาท, เค้กกาแฟ 56 บาท, เค้กวนิลา 54 บาท และเดซี่เค้ก 52 บาท)

รายละเอียดโปรโมชั่น : ลูกค้าซื้อขนมครบ 259 บาทขึ้นไปต่อบิล รับฟรี VIP2021 มูลค่า 129 บาท (พร้อมกรอกข้อมูลชื่อและเบอร์โทรศัพท์) และเค้ก 1 ชิ้น (ไม่มีการรับฝากเค้ก ลูกค้าต้องรับเค้กชิ้นทันที)


เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.โปรโมชั่น ซื้อขนมครบ 259 บาทขึ้นไปต่อบิล รับฟรี บัตรสมาชิก VIP2021 มูลค่า 129 บาท และเค้ก 1 ชิ้น ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา รพ.จุฬาฯ
2.เค้กชิ้นฟรี 1 ชิ้น มูลค่าไม่เกิน 64 บาทที่ร่วมรายการ ได้แก่ เค้กนมสดสามรส 64 บาท, เค้กช็อกฯนมสด 62 บาท, เค้กส้มวาเลนเซีย 52 บาท, เค้กกาแฟ 56 บาท, เค้กวนิลา 54 บาท และเดซี่เค้ก 52 บาท
3.ของแถมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นๆ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า