พาเมซานไส้กรอกทวิสต์

โปรโมชั่น : พาเมซานไส้กรอกทวิสต์ 2 ชิ้น 44 บาท (จากปกติ 54 บาท)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 23 ตุลาคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา

เงื่อนไขโปรโมชั่น :

  1. โปรโมชั่นพาเมซานไส้กรอกทวิสต์ 2 ชิ้น 44 บาท (จากปกติ 54 บาท) ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา
  2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนู หรือใช้ส่วนลดอื่นๆ เช่นบัตรสมาชิก E-VIP2020, VIP2020 เพิ่มเติมได้
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับการสั่งแบบเดลิเวอรี่
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า