เค้ก 2 ชิ้นขึ้นไป ลด 20%

โปรโมชั่น : เค้กชิ้น 2 ชิ้นขึ้นไป รับส่วนลด 20%

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 14 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา

รายละเอียดโปรโมชั่น : ซื้อเค้กชิ้นทุกชนิด ตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป รับส่วนลด 20% (ลดราคาตั้งแต่ชิ้นที่ 1)

เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

  1. โปรโมชั่นเค้กชิ้น 2 ชิ้นขึ้นไป รับส่วนลด 20% เฉพาะเค้กชิ้น (เค้กทุกชนิดที่มีขายที่สาขา) ไม่สามารถซื้อใบแบบเค้กก้อนได้
  2. ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬา
  3. โปโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับการสั่งแบบเดลิเวอรี่ และบัตรสมาชิก E-VIP2020, VIP2020 และส่วนลดใดๆเพิ่มเติมได้
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า