บัตเตอร์ช็อกฯลาวาลด20%

โปรโมชั่น : บัตเตอร์ช็อกฯลาวา ลด 20% 

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 15 สิงหาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา รพ.จุฬาฯ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. บัตเตอร์ช็อกฯลาวา ลด 20% เหลือเพียง 135 บาท จากปกติ 169 บาท ที่กาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้นสาขา รพ.จุฬาฯ
  2. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนู หรือใช้ส่วนลดอื่นๆ เช่นบัตรสมาชิก E-VIP2020, VIP2020 เพิ่มเติมได้
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่ร่วมกับการสั่งแบบเดลิเวอรี่
  4. ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนูหรือของแถมได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า