• K-ter •

 

ขั้นตอนการสั่ง
1. ติดต่อผ่านทาง E-mail, Line หรือโทรสั่งจองสินค้า
2. แจ้งจำนวนสินค้า วันที่ เวลา และสถานที่รับสินค้าหรือจัดส่ง
3. แจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้า หรือผู้รับสินค้า
(หากต้องการออกบิลในนามบริษัทหรือหน่วยงาน - แจ้งชื่อ ที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของบริษัทหรือหน่วยงานนั้น)
4. แจ้ง E-mail หรือ Line ของลูกค้า เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบเสนอราคา
5. ยืนยันการสั่งจองสินค้ากลับมา ผ่านทาง E-mail หรือ Line โดยพิมพ์ตอบกลับหรือเซ็นยืนยันในเอกสารใบเสนอราคา
6. โอนชำระค่าสินค้า พร้อมส่งหลักฐานการโอนชำระกลับมา ผ่านทาง E-mail หรือ Line
7. รับสินค้าตามวันที่ เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ตามใบเสนอราคาข้างต้น


วิธีการชำระเงิน
1. ผ่านช่องทางธนาคาร ที่ระบุในใบเสนอราคา
2. ผ่านช่องทาง Mobile Banking ที่ระบุในใบเสนอราคา


วิธีการติดต่อสอบถาม
(เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์  09.00 - 17.00 น.)
Tel : 02-4082883-5 ต่อ 210 , 211
Line ID : @gateauxhouse
E-mail : kter@gateauxhouse.co.th