แดนิช 3 ชิ้น 99 บาท

โปรโมชั่น: แดนิช 3 ชิ้น 99 บาท
เมนูที่ร่วมรายการ : แดนิชบลูเบอร์รี่ ราคา 39 บาท
แดนิชแฮม ราคา 37 บาท
แดนิชไก่ ราคา 37 บาท
แดนิชปูอัด ราคา 37 บาท
แดนิชทูน่า ราคา 37 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564
รายละเอียดโปรโมชั่น :
1.โปรโมชั่น แดนิช 3 ชิ้น 99 บาท สามารถเลือกซื้อแดนิชแบบคละรสชาติ ได้แก่ แดนิชบลูเบอร์รี่ ราคา 39 บาท, แดนิชแฮม ราคา 37 บาท, แดนิชไก่ ราคา 37 บาท, แดนิชปูอัด ราคา 37 บาท, แดนิชทูน่า ราคา 37 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.64 ถึง 31 ส.ค.64 ที่กาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขารพ.จุฬาฯ
2.โปรโมชั่นนี้ฯ ไม่รวมการสั่งเดลิเวอรี่ (Grabfood, Lineman, Foodpanda, Robinhood) และไม่สามารถใช้ส่วนลดเพิ่มเติมได้ เช่น ส่วนลดสมาชิก E-VIP2021, VIP2021
4.ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเมนูราคาที่ถูกว่าหรือเท่ากัน หรือใช้ส่วนลดสมาชิกลดเพิ่มเติมได้ทั้งจากการสั่งที่สาขาและการสั่งเดลิเวอรี่
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า