เค้กนมสดพลัส 299 บาท

โปรโมชั่น : เค้กช็อกโกแลตนมสดพลัส และ เค้กสามรสนมสดพลัส 299 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 21 พ.ค.2564 ถึง วันที่ 5 มิ.ย.2564
ช่องทางการจำหน่าย : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ , ปั๊มซัสโก้วิภาวดี และ แพลทินั่ม / พรีออเดอร์ผ่านเว็บไซต์ / ช่องทางเดลิเวอรี่
สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขารพ.จุฬาฯ

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1.โปรโมชั่นเค้กช็อกโกแลตนมสดพลัส และ เค้กสามรสนมสดพลัส ขนาด 5 นิ้ว ราคาพิเศษ 299 บาท จากปกติ 420 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค.64 ถึง 5 มิ.ย.64 ที่ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขารพ.จุฬาฯ กรณีพรีออเดอร์ผ่านเว็บไซต์ ต้องสั่งล่วงหน้า 3 วัน สามารถรับเค้กได้ถึงวันที่ 8 มิ.ย.64
2.โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาหรือวันที่ที่รับเค้กได้ หากไม่มารับในวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเมนูในราคาที่ถูกว่า เท่ากัน หรือสูงกว่าได้ และ ไม่สามารถใช้ส่วนลดอื่นๆ เช่น บัตรสมาชิกกาโตว์ เฮ้าส์ VIP2021, E-VIP2021 ลดเพิ่มเติมได้ (ไม่รวมการแถมมีดตัดเค้กหรือเทียนวันเกิด)
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้