เค้กนมสดพลัส ขนาด 5 นิ้ว ราคาพิเศษ 333 บาท จาก 420 บาทเค้กช็อกโกแลตนมสดพลัสและเค้กสามรสนมสดพลัส ขนาด 5 นิ้ว ราคาพิเศษ 333 บาท จาก 420 บาท

เมนู: เค้กช็อกโกแลตนมสดพลัส และเค้กสามรสนมสดพลัส
ราคา: ราคาสำหรับขายที่สาขา, Pre-order หน้าสาขาและเดลิเวอรี่ (Grabfood, Lineman, Foodpanda, Robinhood) ราคา 333 บาท จากปกติ 420 บาท

สาขาที่ร่วมรายการ: 

1.สำหรับขายที่สาขาร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น สาขา รพ.จุฬาฯ และสาขาที่มีการขายเดลิเวอรี่

ระยะเวลาโปรโมชั่น:
- สำหรับขายที่สาขา, Pre-order หน้าสาขาและเดลิเวอรี่ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 (กรณีพรีออเดอร์หน้าสาขาสามารถรับเค้กได้ถึงวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64)

รายละเอียดโปรโมชั่น:
1.โปรโมชั่น เค้กช็อกโกแลตนมสดพลัสและเค้กสามรสนมสดพลัส ขนาด 5” ราคาพิเศษ 333 บาท จากปกติ 420 บาท สำหรับซื้อที่สาขาร่วมรายการ, การพรีออเดอร์สาขาที่ร่วมรายการและการสั่งผ่านเดลิเวอรี่ (Grabfood, Lineman, Foodpanda, Robinhood) ตั้งแต่ 18 มิ.ย.64 ถึง 30 มิ.ย.64 (กรณีพรีออเดอร์หน้าสาขาสามารถรับเค้กได้ถึงวันจันทร์ที่ 5 ก.ค.64)
2.ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเมนูราคาที่ถูกว่าหรือเท่ากัน หรือใช้ส่วนลดสมาชิกลดเพิ่มเติมได้
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า