รับฟรีเมจิ โปร-ซี จำนวน 1 ขวด เมื่อซื้อขนมครบ 99 บาท

โปรโมชั่น : รับฟรี เมจิ โปร-ซี จำนวน 1 ขวด เมื่อซื้อขนมครบ 99 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564
สาขาที่ร่วมรายการ : ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา ยกเว้น รพ.จุฬาฯ
เมนูแถม : เมจี โปร-ซี จำนวน 1 ขวด มูลค่า 16 บาท
เงื่อนไขโปรโมชั่น :
1.ซื้อขนมปัง, คุกกี้หรือเค้กชิ้น รวมมูลค่า 99 บาทขึ้นไปต่อยอดบิล (หลังหักส่วนลด) รับฟรี เมจี โปร-ซี จำนวน 1 ขวด มูลค่า 16 บาท ขนาด 100 ซีซี (1 สิทธิ์ต่อ 1 บิลเท่านั้น)
2.สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด (จำกัด 3,000 สิทธิ์)
3.ไม่สามารถใช้ส่วนลด VIP2021, E-VIP2021 หรือส่วนลดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า