ซื้อ 1 แถม 1 เค้กสามรสนมสดพลัส และเค้กช็อกฯนมสด

โปรโมชั่น: ซื้อ 1 แถม 1 เค้กช็อกโกแลตนมสดพลัสและเค้กสามรสนมสดพลัส ขนาด 5”
เมนูที่ร่วมรายการ: เค้กช็อกโกแลตนมสดพลัส และ เค้กสามรสนมสดพลัส ราคา: 420 บาท
สาขาที่ร่วมรายการ: ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ตั้งแต่ 1 ก.ค.2564 ถึง 15 ก.ค.2564 และรับเค้กก้อนแถมได้ถึง 15 ส.ค.2564
รายละเอียดโปรโมชั่น:
1.โปรโมชั่น ซื้อ 1 แถม 1 เค้กช็อกโกแลตนมสดพลัสและเค้กสามรสนมสดพลัส ขนาด 5” ราคาก้อนละ 420 บาท เฉพาะ
สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ ตั้งแต่ 1 ก.ค.2564 ถึง 15 ก.ค.2564 และรับเค้กก้อนแถมได้ถึง 15 ส.ค.2564
2.โปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือเปลี่ยนเมนูราคาที่ถูกว่าหรือเท่ากัน หรือใช้ส่วนลดสมาชิกลด
เพิ่มเติมได้
3.โปรโมชั่นนี้ จำกัดจำนวนวันละ 20 สิทธิ์ เฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาเดอะมอลล์ ท่าพระ โดยเค้กก้อนแถม
สามารถรับได้ถึงก่อนวันที่ 15 ส.ค.2564 กรณีเค้กหมดก่อนจำนวนสิทธิ์ ลูกค้าสามารถจองสิทธิ์พร้อมชำระเงินและระบุ
วันรับ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาหรือวันรับได้
4.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลได้ที่ ร้านกาโตว์ เฮ้าส์ สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ โทร 094-2415858