กาโตว์ เฮ้าส์ x เบทาโกร แจกกล่องข้าวอิ่มจัง

กิจกรรม : กาโตว์ เฮ้าส์ x เบทาโกร แจกกล่องข้าวอิ่มจัง
ช่องทางการร่วมกิจกรรม : www.facebook.com/gateauxhouse
ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม : เริ่มเล่นเกมวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.
รางวัล : กล่องข้าวเบทาโกร จำนวน 1 กล่อง มูลค่า 159 บาท รวมทั้งสิน 30 รางวัล รวมมูลค่า 4,770 บาท
วิธีการร่วมกิจกรรม :
1. ผู้ร่วมกิจกรรมกด Like และ Share โพสกิจกรรมนี้ โดยตั้งโพสเป็นสาธารณะ
2. ตอบคำถามใต้โพสกิจกรรม โดยบอกเมนูของกาโตว์ เฮ้าส์ ที่ชื่นชอบพร้อมเหตุผล พร้อมใส่ Hashtag 3 คำ #กาโตว์เฮ้าส์ #เบทาโกร #ขนมอร่อยปลอดสาร
วิธีประกาศรางวัล :
1.ประกาศผู้ชนะรางวัลผ่านทางแฟนเพจ กาโตว์ เฮ้าส์ และ เว็บไซต์ https://www.gateauxhouse.co.th ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น
2.ผู้โชคดียืนยันและแสดงตัวตนภายในวันที่ 21 ก.ค.64 เวลา 17.00 น. หากไม่มีการยืนยันตัวตน ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัล
กติกาการร่วมกิจกรรม :
1. กิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมบอกชื่อเมนูขนมร้านกาโตว์ เฮ้าส์ ที่ชื่นชอบพร้อมเหตุผล ใส่ #กาโตว์เฮ้าส์ #เบทาโกร #ขนมอร่อยปลอดสาร พร้อมแชร์โพสต์กิจกรรมแบบตั้งค่าสาธารณะ
2. บริษัท กาโตว์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) จะนำรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขมาตัดสินโดยคณะกรรมการตัดสินจากการเลือกข้อความที่ถูกใจ 30 ข้อความ
3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลทาง Inbox ของแฟนเพจ กาโตว์ เฮ้าส์ โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
4. รางวัลจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ท่านแจ้งผ่านช่องแชทบนแฟนเพจ กาโตว์ เฮ้าส์ภายใน 30 วันทำการหลังกิจกรรมสิ้นสุดลง โดยรางวัลจัดส่งด้วยไปรษณีย์แบบไม่ลงทะเบียนด้วยบริการไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ หากสินค้ามีการชำรุด หรือสูญหายจากการจัดส่ง และสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลใหม่ในทุกกรณี
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่บริษัทฯ ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
6. ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
7. ผู้ได้รับรางวัลอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ หรือข้อความในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์การตลาดได้
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อย และยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

 

ประกาศผลรางวัล กิจกรรม กาโตว์ เฮ้าส์ x เบทาโกร แจกกล่องข้าวอิ่มจัง

ผู้ที่ได้รับ กล่องข้าวเบทาโกร รวม 30 รางวัล ได้แก่
1. Keasanee Chai
2. Natthakitt Thanbhisit Thongchaiprasitt
3. Wannee Chaimongkhon
4. Suvapor Teerata
5. ลูกตาล เชื่อมหวานฉ่ำ
6. Taggy Chan
7. Janenates Janeto
8. Chaiyot Oransagunwong
9. Sumitscience Rittonew
10. Chutiphan Ratchatachareontad
11. BeBe Watcharawan Punhoon
12. SuperGuy ChAi Teenoi
13. Mano Tangtriamjitman
14. พรรณฏัสคาญ์ ฟูธนากุลธร
15. Gateau Panalee
16. Ta Tar
17. Siripatra Sriwi
18. Jan Jan
19. พิ๊ ตังเม
20. Pimsuwan Suwan
21. ศิริทิพย์ งามศิริพร
22. สุรางรัตน์ วรนุช
23. Yok Pitinankul
24. Pear Wararak
25. Momo Tang
26. Poy Mayza
27. Wong Supaporn
28. Harouthai Saelim
29. Ik Kyu Sung P
30. ShihTzu Pui
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะ ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับของรางวัลทาง Inbox ของ Fanpage GateauxHosue โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ก่อนวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น.เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับของรางวัล
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด