articleimg

ไปกินเค้กให้ฉ่ำใจ!! กับโปรโมชั่นเค้กชิ้นสามเหลี่ยม ซื้อ 2 ชิ้น ลดทันที 20%

รายละเอียด : เมื่อซื้อเค้กชิ้น 2 ชิ้น ลดทันที 20% (เค้กเข้าร่วมทุกรายการ)

ระยะเวลา : วันเสาร์ที่ 26 มกราคม ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

สาขาที่ร่วมรายการ : ร้าน กาโตว์ เฮ้าส์ ทุกสาขา (ยกว้นสาขา รพ.จุฬาฯ)